Dominik Prčík je pátý nejlepší z okresu

Dne 13. února 2018 se konalo v budově obchodní akademie ve Znojmě okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu zde reprezentoval Dominik Prčík z 8. třídy, který se umístil na krásném 5.

místě v kategorii 8. a 9. třída. Dominik do okresního kola postoupil po vítězství ve školním kole, které se konalo 31. ledna, v něm se na druhém místě umístil Lukáš Křivánek a na třetím Patrik Popp.

Dominikovi patří velké poděkování za výborné umístění a vzornou reprezentaci školy

 

Lucie Vlková, učitelka AJ