Dopravní výchova

Ve středu 14. 6. 2017 proběhla poslední hodina dopravní výchovy ve 4. ročníku. Děti skládaly zkoušky zručnosti v jízdě na jízdním kole a také testy ze znalostí z dopravní výchovy. Téměř všem se podařilo získat řidičský průkaz.