Informace k prvnímu školnímu týdnu (3. - 7. září 2018)

Nový školní rok 2018 - 2019 bude slavnostně zahájen v naší školní jídelně v pondělí 3. září v 7.40 hod. Tento den je výuka zkrácena do 9.30, poté žáci odcházejí domů, případně do ŠD.

V úterý a ve středu 4. a 5. září končí výuka na 1. stupni v 11.25 (tj. po 4. vyučovací hodině), na 2. stupni ve 12.20 hod. (tj. po 5. vyučovací hodině).

Od čtvrtka 6. září probíhá výuka dle rozvrhu, se kterým žáky seznámí jejich třídní učitelé. V tento den nebude pro žáky 2. stupně (8. a 9. ročník) ještě odpolední vyučování.

Ve školní jídelně paní kuchařky vaří pro děti od úterý 4. 9.

Těšíme se na vás a vykročte v pondělí pravou nohou! smiley