Květinový den 2019 - Liga proti rakovině (zhodnocení)

Ve středu  15. 5. 2019 se žáci Školní družiny Základní školy Šatov zapojili  do 23. ročníku Květinového dne – Ligy proti rakovině.

V našich obcích - Šatov, Havraníky a Hnanice děti nabízely kytičky měsíčku lékařského.                           

Bylo prodáno 350 kusů kytiček.

Výtěžek  činí  rekordních 10.847 Kč.

Hodnota jedné prodané kytičky je tedy u nás 30,99 Kč.

 Výtěžek byl odeslán na konto Ligy proti rakovině.

Všem, kteří se zakoupením kytičky zapojili do této humanitární akce, děkují žáci a pedagogický sbor ZŠ Šatov