Příměstský tábor

Vážení rodiče a přátelé školy,

i pro letošní hlavní prázdniny připravujeme pro děti Příměstský tábor na téma Život Indiánů. Předpokládaný termín 20. 8. 2018- 24. 8. 2018.

 Jedná se o docházkový tábor, který probíhá od pondělí do pátku v čase od 8.00 až 15.00. Tábor je převážně přírodovědně zaměřený, ale v programu jsou pro děti i sportovní hry a turistika.

Pro děti je dále připraven program, třikrát denně strava a pitný režim. Program probíhá v areálu školy a přilehlých místech. Dle zájmu je možno umístit na tábor prvostupňové děti, předškoláky ZŠ Šatov i děti z jiných škol. Přednost mají žáci ZŠ Šatov a budoucí prvňáčci.

Cena 1500,- Kč. Zálohu 800,- Kč uhradí rodiče do konce dubna.

Bližší informace: Koglerová Nikola, tel: 721 151 814

                           Švanerová Kateřina, tel: 607 441 389