Výlet žáků 9. roč.

Kolona cyklistů složená z žáků 9. roč. pod vedením p. řed. Konvalinové a p. uč. Šlimara zdárně dorazila do Znojma. Zde proběhlo školení bezpečnosti, naloďování a účastníci výletu se chystají vyplout směr tábořiště v Krhovicích.