PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, OSADA HAVRANŮ HNANICE - "HAVRÁNEK"

Osada Havranů Hnanice pořádá o Hlavních prázdninách čtyři turnusy Příměstských táborů "Havránek"

pro děti od 6ti do 12ti let se zaměřením na rozvoj anglického jazyka, agroturistku a s dalšími aktivitami.

Viz. letáček

Soubor: