Školní družina

  • O nás
  • Aktuality
  • Fotogalerie
  • Dokumenty

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ ŠATOV.

Naše třída se nachází v přízemí staré budovy.

Kapacita je 30 žáků a je zcela naplněna.

Provoz ŠD je v době od 11:25 hod do 15:30 hod.

Vyzvedávání dětí je zpravidla v 11:30 hod., 12:00 hod., 12:30 hod., 13:30 hod., 15:00 hod. a dále.

 

Celoročně se zaměřujeme na lidové tradice, vztahy v kolektivu a všestranný rozvoj osobnosti

– biologický, psychický, pracovní, mravní, estetický, sociální, tělesný.

 

Psychický rozvoj   – intelektuální, citový, charakterový, volní

Pracovní rozvoj     – manuálních dovedností, tvořivosti, pracovních návyků

Mravní rozvoj       – vztahy v kolektivu, ke společnosti, k sobě samému

Estetický rozvoj    – cítění, chápání, prožívání, myšlení

Sociální rozvoj      – formování vztahů, sociální cítění a komunikace

Tělesný rozvoj      – tělesných sil, obratnosti, dovednosti

Biologický rozvoj  – uspokojování potřeb dle společenských norem, režimu práce

                                   a odpočinku, zdravého způsobu života

 

Druhy činností

  • odpočinková
  • rekreační
  • zájmová
  • příprava na vyučování

 

Výchova estetická, pracovně technická, sportovní, turistická a dopravní, sebeobslužná a společensky prospěšná, přírodovědná, literárně dramatická, hudební, výtvarná,      erviromentální, protidrogová a zdravotní

 

Divadelní představení v rámci předplatného – Městské divadlo ve Znojmě.

 

Kroužek „ ŠIKULKA“:

- zaměření na výtvarnou a tvořivou činnost, manuální zručnost a estetiku, kreativitu,  hudební a pohybovou činnost, sebeobslužnou a sportovní činnost.

 

   

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ - KVĚTINOVÝ DEN, CERTIFIKÁT 6/18

Ještě jednou děkujeme tímto všem, kdo se zapojil do Květinového dne - Ligy proti rakovině 2018.

Dětem za prodej 350 kusů kytiček a za nadšení, rodičům za podporu dětí a veřejnosi za zapojení se do sbírky.

Průměrná hodnota jedné prodané kytičky v našem regionu činí 27,328 Kč.smiley

 

 

číst více Středa, 20 Červen, 2018 - 16:26

TÁBOROVÁ NOC - NÁHRADNÍ TERMÍN

číst více Čtvrtek, 14 Červen, 2018 - 10:33

KVĚTINOVÝ DEN 2018, VÝTĚŽEK

číst více Pondělí, 4 Červen, 2018 - 09:05

INFORMACE PRO RODIČE, ČERVEN 2018

číst více Čtvrtek, 31 Květen, 2018 - 09:43

INFORMACE PRO RODIČE, KVĚTEN 2018

číst více Čtvrtek, 26 Duben, 2018 - 10:26

Čarodějnický rej, pálení čarodějnic a stavění májky

Ve čtvrtek 26. 4. dopoledne, od 8:30 hod. se odehraje na hřišti SK Tatran Šatov fotbalový turnaj MC DolaldS CUP starších žáků - 4. - 5. třída.

Z tohoto dúvodu se čarodějnický rej, pálení čarodějnic a stavění májky překládá na pátek 27. 4.

číst více Pondělí, 23 Duben, 2018 - 07:22

INFORMACE PRO RODIČE, DUBEN 2018

číst více Úterý, 3 Duben, 2018 - 09:34

INFORMACE PRO RODIČE, BŘEZEN 2018

číst více Pondělí, 5 Březen, 2018 - 09:52

ZOH 2018 - FANDÍME ČESKU = VÝZVA

VYZÝVÁM TÍMTO VŠECHNY RODIČE A DĚTI ŠD, ABY DĚTI PŘIŠLY, POKUD MOŽNO, V PÁTEK 23. 2. 2018 DO ŠKOLY ODĚNY V NÁRODNÍCH BARVÁCH. Děkuji, Doláková Dana, vych.

číst více Čtvrtek, 22 Únor, 2018 - 09:23

INFORMACE PRO RODIČE, LEDEN - ÚNOR 2018

číst více Pondělí, 5 Únor, 2018 - 09:43

Stránky