ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • O nás
  • Aktuality
  • Fotogalerie
  • Dokumenty

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ ŠATOV.

ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

 

Do ŠD je zapsáno 41 dětí. Kapacita ŠD je 50 žáků.

Vychovatelka: Doláková Dana, Koglerová Nikola

 

I. oddělení - žáci I. a II. třídy = 24 dětí. Vychovatelka: Doláková Dana

I. odělení se nachází v přízemí staré budovy, Kmenová třída ŠD.

 

II. ddělení - žáci III. - IV. třídy = 17 dětí. Vychovatelka: Koglerová Nikola

II. oddělení je ve II. třídě v I. poschodí saré budovy.

 

Ve 13:30 hod se I. a II. oddělení spojuje. Vychovatelka: Doláková Dana

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD a odchody dětí: zpravidla ve 12:00 hod., 12:30 hod., 13:30 hod., 15:00 hod a dále.

 

Ranní ŠD - žáci I. - IV. třídy = 9 dětí. 7 dětí zapsaných do I. oddělení, 2 děti zapsané do II. oddělení.  Vychovatelka: Doláková Dana

Provoz Ranní ŠD: od 6:30 hod. do 7:30 hod. Kmenová třída ŠD, přízemí staré budovy.

Předávání dětí vyučujícím učitelům dle tříd: v 7:30 hod.

 

Celoročně se zaměřujeme na lidové tradice, vztahy v kolektivu a všestranný rozvoj osobnosti

– biologický, psychický, pracovní, mravní, estetický, sociální, tělesný.

 

Psychický rozvoj   – intelektuální, citový, charakterový, volní

Pracovní rozvoj     – manuálních dovedností, tvořivosti, pracovních návyků

Mravní rozvoj       – vztahy v kolektivu, ke společnosti, k sobě samému

Estetický rozvoj    – cítění, chápání, prožívání, myšlení

Sociální rozvoj      – formování vztahů, sociální cítění a komunikace

Tělesný rozvoj      – tělesných sil, obratnosti, dovednosti

Biologický rozvoj  – uspokojování potřeb dle společenských norem, režimu práce

                                   a odpočinku, zdravého způsobu života

 

Druhy činností

  • odpočinková
  • rekreační
  • zájmová
  • příprava na vyučování

 

Výchova estetická, pracovně technická, sportovní, turistická a dopravní, sebeobslužná a společensky prospěšná, přírodovědná, literárně dramatická, hudební, výtvarná, erviromentální, protidrogová a zdravotní.

 

Divadelní představení v rámci předplatného – Městské divadlo ve Znojmě.

 

Kroužek „ ŠIKULKA“ I. odělení, zahíjení od 3. 10. 2019

- zaměření na výtvarnou a tvořivou činnost, manuální zručnost a estetiku, kreativitu, hudební a pohybovou činnost, sebeobslužnou a sportovní činnost.

 

   

 

 

 

 

INFO - ŘÍJEN 2019

číst více Čtvrtek, 19 Září, 2019 - 10:19

INFO - ZÁŘÍ 2019

číst více Středa, 18 Září, 2019 - 09:20

OMLUVENKA ZE ŠD

číst více Středa, 18 Září, 2019 - 09:16

PŘIHLÁŠKA, KROUŽEK ŠIKULKA, I. ODDĚLENÍ

číst více Pondělí, 16 Září, 2019 - 10:19

ÚHRADA ŠKOLNÉHO ŠD 2019 / 2020

číst více Pondělí, 16 Září, 2019 - 10:13

INFO - ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

číst více Pondělí, 16 Září, 2019 - 10:04

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

číst více Pondělí, 16 Září, 2019 - 10:03

Den boje proti rakovině

Den boje proti rakovině 2019

číst více Úterý, 4 Červen, 2019 - 23:14

KVĚTINOVÝ DEN 2019, VÝTĚŽEK

číst více Pátek, 31 Květen, 2019 - 09:09

INFORMACE PRO RODIČE, ČERVEN 2019

číst více Pátek, 31 Květen, 2019 - 09:05

Stránky