Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018

V pátek 29. června 2018 jsme v jídelně naší školy slavnostně ukončili uplynulý školní rok. Byli vyhlášeni vítězové ve sběru papíru a pomerančové kůry, vítězové meziškolních soutěží a olympiád a nejlepší žáci v jenotlivých třídách. Všichni také dostali zaslouženou odměnu. Všem žákům přišel popřát krásné prázdniny šatovský pan starosta Javůrek. Na závěr jsme se rozloučili s našimi absolventy, vycházejícími žáky 9. třídy. Nechyběly ani emoce a slzičky. To k tomuto loučení a začátku něčeho nového ale bezesporu patří. Tak pohodové a slunečné prázdniny s bohatými zážitky a vraťte se nám v září odpočinutí a v plném zdraví. Deváťákům přejeme za dva měsíce úspěšné zahájení na jejich nových působištích. Nezapomeňte na svoji školičku, která vás připravila pro život a naučila vás vše podstatné, bez čeho se v dalších letech neobejdete. Jste u nás vždy vítáni a rádi vás opět uvidíme. Hodně štěstí!

Fotografoval a zapsal: Pavel Fröhlich