Školní jídelna

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

 od září letošního školního roku bude spadat školní stravování opět pod naši školu.

Zaměřit bychom se chtěli na chutnou, zdravou a čerstvou stravu, která odpovídá Vyhlášce o školním stravování.

Z důvodů zachování kvality stravování a vzhledek k navyšování cen potravin a energií se od 1.9.2018 zvyšují ceny obědů.

Děti ve věku 7 – 10 let- 24- Kč; děti od 11 – 14 let- 25,- Kč a děti od 15 let výše- 26,- Kč za jeden oběd.

I nadále budeme vařit pro cizí strávníky za cenu 67,- Kč za oběd.

Přihlášky ke stravování je možno vyzvednout v jídelně školy od 27. 8. v době od 8.00 hod do 12.00 hod. Přihlášku ke stravování naleznete i v příloze pod příspěvkem.

Platby stravného budou probíhat na účet školní jídelny č. 115-5018070237/0100, popřípadě v hotovosti přímo ve školní jídelně v čase od 7.00 hod do 8.00 hod nebo od 14. 00 hod do 14.30 hod a to vždy měsíc dopředu, nejpozději však do 5. v daném měsíci.

Jídelníčky budou zveřejňovány na webových stránkách školy v sekci školní jídelny, které budou k dispozici od září 2017. Dále na vývěsních místech na škole a na dveřích u školní jídelny.

 

S případnými dotazy se můžete obracet na vedoucí školní jídelny paní Machovou osobně přímo ve škole nebo na tel. čísle školní jídelny: 517 331 981