Konzultační hodiny

Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová (ředitelka): pondělí, 9.45 - 10.30

Mgr. & Mgr. Libuše Žárská (zástupkyně ředitelky): čtvrtek, 10.45 - 11.30

Mgr. Martina Mlátilíková (třídní učitelka 1. třídy): pátek, 10.40 - 11.25

Mgr. Ivona Holešová (třídní učitelka 2. třídy): čtvrtek, 9.45 - 10.30 

Mgr. Pavlína Nikolová (třídní učitelka 3. třídy): úterý, 10.40 - 11.25

Mgr. Hana Randáčková (třídní učitelka 4. třídy): pondělí, 9.45 - 10.30 

Mgr. Lenka Hájková (třídní učitelka 5. třídy): čtvrtek, 10.40 - 11.25

Mgr. Petr Šlimar (třídní učitel 6. třídy): úterý, 9.45 - 10.30, volba povolání 12.30 - 13.30

Mgr. Pavel Fröhlich (třídní učitel 7. třídy): středa, 8.40 - 9.25

Mgr. Martina Holubová (třídní učitelka 8. třídy): pondělí, 10.40 - 11.25

Mgr. Dana Randáčková (třídní učitelka 9. třídy): pondělí, 7.40 - 8.25

Bc. Lucie Vlková (učitelka): pondělí, 11.35 - 12.20

Dana Doláková (vychovatelka ŠD): pondělí - pátek, 11.00 - 11.15

 

Případné další termíny lze domluvit předem telefonicky nebo e-mailem.