Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017 - 2018

Rozpis vyučovacích hodin a přestávek

Organizace školního roku 2017/2018

Pedagogická rada 29. 8. 2017
Zahájení školního roku 4. 9. 2017
Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2017
Třídní schůzky 31. 10. 2017
Pedagogická rada 14. 11. 2017
Den otevřených dveří, hovorové hodiny 16. 1. 2018
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Třídní schůzky + volba povolání 12. 12. 2017
Zápis do 1. ročníku 7. 4. 2018
Pedagogická rada 23. 1. 20198
Vysvědčení za 1. pololetí 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 5. 2. – 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny 29. 3. – 30. 3. 2018
Pedagogická rada 17. 4. 2018
Třídní schůzky 3. 4. 2018
Den otevřených dveří, hovorové hodiny 15. 5. 2018
Pedagogická rada 21. 6. 2018
Ukončení školního roku 29. 6. 2018

Školní rok 2018/2019 bude zahájen 3. 9. 2018.

 

Soubor: