Zaměstnanci

Jméno E-mail Co učí, funkce
Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

reditel@zssatov.cz

ředitelka školy
Mgr. Libuše Žárská zarska@zssatov.cz zástupce ředitelky, pověřený pracovník pro žáky s podpůrnými opatřeními
Bc. Lenka Vídeňská   účetní

Učitelé I. stupně:

Jméno E-mail Co učí, funkce
Mgr. Soňa Otte

otte@zssatov.cz

třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Martina Mlátilíková

mlatilikova@zssatov.cz

třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Martina Czuczová

czuczova@zssatov.cz

třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Lenka Hájková

hajkova@zssatov.cz

třídní učitelka 4. třídy, správce audiovizuální techniky, vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň, koordinátorka environmentální výchovy pro I. stupeň
Mgr. Hana Randáčková

randackova.hana@zssatov.cz

třídní učitelka 5. třídy
Dana Doláková dolakova@zssatov.cz vedoucí vychovatelka školní družiny
Kateřina Švanerová, Michaela Ošeldová   školní asistentky
Mgr. Taťána Plichtová, Pavla Michalčíková   asistentky pedagoga

Učitelé II. stupně:

Jméno E-mail Co učí, funkce
Mgr. Lucie Vlková

vlkova@zssatov.cz

třídní učitelka 6. třídy, vyučuje: Aj, NJ

Mgr. Petr Šlimar

slimar@zssatov.cz

třídní učitel 7. třídy, předseda přírodovědné komise, výchovný poradce
Mgr. Pavel Fröhlich

frohlich@zssatov.cz

třídní učitel 8. třídy, ICT koordinátor, webmaster, správce školní administrativy "Bakaláři", předseda komise výchov, člen Školské rady ZŠ Šatov, předseda ZOOS PŠ  

Mgr. Martina Holubová

holubova@zssatov.cz třídní učitelka 9. třídy
Mgr. Pavlína Nikolová

nikolova@zssatov.cz

předsedkyně jazykové komise, vyučuje: ČJ, VV, HV
Nikola Koglerová

koglerova@zssatov.cz

asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny

Bc. Jaroslava Nováková

  asistentka pedagoga

 

 

 

 

 

 

Správní zaměstnanci:

Jméno E-mail Funkce
Pavel Petroj   školník
Věra Rajnohová   uklízečka
Zdena Hricová   uklízečka
Lenka Machová   vedoucí školní jídelny
Romana Kloubská, Lucie Kňazovčíková   kuchařky