Ryhlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » Příklady do matematiky 15.11. 2021

Příklady do matematiky 15.11. 2021

DATUM:  ________                                             PŘÍJMENÍ: ________________________

 

  1. Porovnej pomocí znaků >, =, < hodnoty dvou zápisů:

 

(126 – 94) . (1036 – 987)          11 . 3 + 3016 : 2

 

 

67 + 175 : 5          (5016 : 4 – 613 + 545) : 10

 

 

1000 – 284 + 134          32300 : 38

 

 

  1. Petr natrhal 2,5x více kg třešní než Jirka. Jirka natrhal o 6,25 kg méně třešní než

    Mirek. Mirkovi chybělo 3,5 kg, aby měl stejně jako Ondřej. Ondřej navážil 22,75 kg.

    Kolik kg třešní natrhal Petr?        

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zaokrouhli na desítky:

276                                                  1039                                                  64

    Zaokrouhli na stovky:

2651                                                 339                                                   25412

    Zaokrouhli na tisíce:

51502                                               99                                                      2439

 

 

  1. Vypočítej příklady s desetinnými čísly:

     3981,0567                                    1628,59                                             358,06

       599,1753                                  –   949,72                                          .    29,70

     2134,5060

 

 

 

 

 

  1. Mám číslo 956. Přidej k němu menšitele 238, k výsledku činitele 14 a k získanému součinu dělitele 8. Od podílu odečti 300,5. Jaké číslo dostaneš?

 

 

 

 

 

  1. Vypočítej dělení se zbytkem:

     18395 : 43 =                                        71826 : 54 =                                      36357 : 72 =