Rychlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » UKLIĎME ČESKO, ZÁŘÍ

UKLIĎME ČESKO, ZÁŘÍ

Do celonárodní kampaně „Ukliďme Česko“ se v letošním ročníku zapojilo 94 žáků a 12 pedagogů, kteří nasbírali v našem regionu odpadky všeho druhu.

Akce probíhala od 18. 9. do 22. 9. , ovšem naším hlavním dnem byl čtvrtek 21. 9. Současně probíhala akce „Pěšky do školy“.

Z Havraníků přišla do Šatova skupina žáků 2. – 9. třídy pod vedením paní učitelky Ibrahim a paní asistentky Vargové a cestou nasbírala různorodý odpad.

Stejně tak z Hnanic do Šatova přišla skupina žáků 1. – 9. třídy pod dohledem paní zástupkyně Žárské a paní učitelky Nikolové a přinesla z polních cest do školy především plasty a plechovky.

  1. třída s paní asistentkou Konvalinovou vyčistila prostory od školy k Pěchotnímu srubu zahrada, až po háječek.
  2.  třída se vydala s paní učitelkou Ibrahim a paní asistentkou Konvalinovou k viaduktu a zpět do školy přinesla vše „možné i nemožné“.  Dokonce i pohozený „roksor“.                                             5. třída s paní učitelkou Hájkovou a paní asistentkou Vítkovou se věnovala čistotě areálu školy.                                                                                                                                                                          II. oddělení ŠD s paní vychovatelkou Novákovou a paní asistentkou Profotovou prošlo obcí až k Vácově zmole a tři pytle smíšeného odpadu ke škole zpět přineslo.                                                    Pro I. oddělení ŠD je již tradicí vyčistit prostory a břehy kolem potoka Daníže, projít Sídlištěm a po Hlavní ulici se vrátit ke škole. I my jsme byli ve sběru odpadu úspěšní.

Akce probíhala za slunečného a velmi teplého počasí. Všem dětem a pedagogům patří obrovské poděkování.

Vedení Městysu Šatov děkujeme za garanci této záslužné akce.

Doláková Dana, vych.