Rychlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » Oslavili jsme 100. výročí založení ZŠ v Šatově (fotogalerie)

Oslavili jsme 100. výročí založení ZŠ v Šatově (fotogalerie)

V sobotu dne 7. října 2023 jsme si připomenuli již 100 let od založení Základní školy v Šatově. Oslavy se konaly v sále Úřadu Městyse Šatov a v areálu naší základní školy. V 10 hodin jsme se sešli v kulturním sále, přítomni byli pozvaní hosté, starostové obcí Šatov, Hnanice a Havraníky, hosté z družební školy ze Semerova na Slovensku, bývalí i současní pedagogové, správní zaměstnanci a širší veřejnost. Zasloužilí zaměstnanci obdrželi jako poděkování za dlouholetou a obětavou práci pro školství slavnostní pamětní list, věcný dar, publikaci Historie školství v Šatově a květinu. Výběr žáků 1. a 2. stupně se postaral o kulturní doprovod, děti zahrály na kytary, zazpívaly a zarecitovaly několik básniček. Celou akci v sále moderovala paní zástupkyně L. Žárská.

Poté se všichni hosté odebrali do areálu naší ZŠ, kde mohli na hřišti zhlédnout zajímavou výstavu fotografií mapující průřez historií šatovské školy, velký zájem byl o prohlídku školních kronik od roku 1960 a prohlídku tříd, učeben a dalších prostor školy. Návštěvníci zavzpomínali na svá školní léta v místní škole, popovídali si s vedením školy, učiteli a bývalými spolužáky. O bohaté pohoštění všech hostů se postaraly šikovné paní kuchařky ze školní jídelny, kde pozvaní hosté obdrželi chutný oběd, řízek s bramborovým salátem. Pro všechny příchozí byl připraven bufet s chuťovkami, sladkostmi, zákusky, ovocnými řezy a nápoji. Ve stanech pod školní budovou hrála pro pobavení hostů místní folková skupina „Švábi“. Počasí nám přálo, bylo slunečno, teplo, což jen dokreslilo úspěšnou a zajímavou akci k významnému výročí. Jak si asi připomenou a oslaví založení školy v Šatově naši následovníci za dalších sto let?

Zapsal a fotografoval: Pavel Fröhlich