Autoevaluace školy

V závěru školního roku 2018/2019 jsme zrealizovali dotazníkového šetření v rámci autoevaluace školy.

Dotazníkové šetření proběhlo pro pedagogy, rodiče a žáky od 4. do 9. ročníku školy. Šetření se zúčastnilo 14 pedagogických pracovníků, 80 žáků a 75 rodičů.

Výsledky šetření naleznete v odkazech viz níže. Autoevaluace bude také součástí výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019.

autoevaluace_ucitele.pdf

autoevaluace_zaci.pdf

autoevaluace_rodice.pdf