Individuální konzultace k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku

Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněn návrat do školy žákům 9. ročnků a to formou individuálních konzultací.

Konzultace budou probíhat pravidelně každý týden a to ve středu z matematiky a ve čtvrtek z českého jazyka vždy od 8.00 hod. do 9.30 hod. První konzultace proběhne ve středu 13. 5. 2020.

Žáky si před osmou hodinou vyzvedne vyučující před STAROU BUDOVOU ŠKOLY!!!

Na první výuku si s sebou žáci donesou vyplněné čestné prohlášení a seznámení- viz příloha.

Žáci jsou povinni dodržovat v průběhu příchodu do školy a pobytu ve škole všechna hygienická pravidla. Nosit roušku ve společných prostorách, neshlukovat se před školou, dodržovat vzájemné rozezstupy, mýt si a dezinfikovat ruce.

Stravování v těchto dnech není pro žáky zajištěno!

V případě dotazů volejte prosím na tel. číslo 777 721 674 nebo pište na e-mail: reditel@zssatov.cz

Čestné prohlášení

Soubor: