Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a žáci školy,

z důvodu rizik spojených s pandemií coronaviru se letos neuskuteční slavnostní zahájení školního roku v jídelně školy. Žáci 2. – 9. ročníku zahájí školní rok bez příromnosti rodičů ve třídách se svými třídními učiteli. Zahájení výuky bude v 7. 40 hod, ukončení výuky v 9. 30 hod. Žáci při vstupu do školy nemusí mít roušku ani potvrzení o bezinfekčnosti.

Pro rodiče a žáky 1. třídy proběhne slavnostní zahájení od 8.00 hod v kmenové třídě prvního ročníku. Sraz rodičů a žáků v 7.55 hod před starou budovou. (Vchod z ulice)

Školní družina bude pro všechny žáky 1. stupně v provozu do 15. 30 hod dle zájmu (Napište prosím na lísteček, že máte v tento den zájem o dohlídávání a do kolika hodin). Přihlášky do školní družiny obdrží žáci 1. 9. 2020.

Pro žáky přihlášené ke školnímu stravování bude první školní den k dispozici oběd od 9. 30 hod. (Přihlášky a informace ke stravování naleznete na webových stránkách školy v sekci jídelna, osobně lze přihlášky vyzvednout ve škole od 24. do 28. 8. 2020 od 8.00 – 10.00 hod)

Výuka v týdnu od 2. do 4. 9. 2020

V úterý 2. 9. a ve středu 3. 9. bude zkrácené vyučování

- 1. stupeň do 11. 25 hod                 

- 2. stupeň do 12. 20 hod

Družina v běžném provozu.

Od pátku 4. 9. 2020 výuka dle rozvrhu hodin.