Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vzhledem k součastné situaci se letos neuskuteční setkání s rodiči budoucích prvňáčků v měsíci červnu, ale až v měsíci srpnu a to 27. 8. 2020 od 16.00 hod. v budově školy.

V  odkazu pod zprávou naleznete seznam pomůcek, které budou žáci potřebovat pořídit do 1. ročníku.

Pro budoucí prvňáčky a žáky naší školy jsme také připravili zábavné vzdělávací dny v měsíci srpnu. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách.

Dotazy, případně bližší informace na tel.: 777 721 674, popř. e-mailu: reditel@zssatov.cz

 

pomucky_pro_budouci_prvnacky_na_skolni_rok_2020.pdf