Informace pro rodiče žáků navštěvujících ŠD

Ředitelka školy, s ohledem na uzavření školy a úplně přerušený provoz školní družiny za měsíc duben, stanovuje výši úplaty za tento měsíc na 0,- Kč.

V případě uzavření školy na další celé měsíce bude úplata za školní družinu stanovena na 0,- Kč za měsíc.

Přeplatky za školné budou po skončení školního roku vráceny na účet plátců.