Informace pro účastníky zimního ozdravného pobytu

Od pondělí 20. 2. 2017 do pátku 24. 2. 2017 se uskuteční zimní ozdravný pobyt žáků 5. - 9. ročníku naší školy.

Sraz je v pondělí v 6.45 hod. před školou, odjezd v 7.00 hod.

Návrat v pátek 24 2. 2017 ccav 17.00 hod.

Každý z účastníků pobytu odevzdá v pátek 17. 2.  od 7.20 do 13.30 hod. lyže k prohlídce a předá doklad o servisu lyží z autorizovaného servisu panu učiteli Šlimarovi.

V pondělí každý účastník odevzdá prohlášení o bezinfekčnosti a kartu pojištěnce (nebo jeho kopii) zdravotnici pobytu.

Pokud žák užívá pravidelně léky, odevzdá je před odjezdem zdravotnici, která je bude v průběhu pobytu vydávat dle přiloženého psemného návodu k užívání.