Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ředitelka školy v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 stanoví pravidla pro hodnocení a klasifikaci všech žáků školy za toto období takto:

1. Hodnocení výsledků vzdělávání získaných v druhém pololetí školního roku 2019/2020 do 10. 3. 2020

2.  Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku

3.  Podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

Hodnocení výsledků vzdělávání a uzavření klasifikace žáků bude ukončeno v úterý 23. 6. 2020. Absence se započítává do 10. 3. 2020, včetně. Vysvědčení žákům bude předáno dne 30. 6. 2020