Lyžařský kurz pro žáky naší školy

Lyžníci a přátelé zimních sportů,

v termínu 20. - 24. 2. 2017 budou žáci II. stupně absolvovat lyžařský výcvik. Pojedeme do lyžařského areálu Buková hora v Čenkovicích. Ubytování pouze pro naši školu je zajištěno v chatě sousedící a patřící pod Hotel Atlas. Příslušné odkazy uvádíme níže. Třídní učitelé jednotlivých tříd vybírají měsíčně zálohu 1000 Kč nebo i celou částku 4000Kč najednou. V této ceně je zahrnuto ubytování, celá penze, doprava i vleky. Souhlas s účastí na lyžařském kurzu je třeba odevzdat neprodleně vedoucímu kurzu Petru Šlimarovi.

Propozice k zájezdu si můžete stáhnout z webových stránek.

 

http://www.atlasreal.cz/skolni-lyzarske-kurzy/

http://www.skicenkovice.eu/ski_areal/sjezdovky_vleky_provoz.htm