MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ- uzavření školy od 11. 3. 2020

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se z účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Zákaz platí na dobu neurčitou.

Po dobu nepřítomnosti žáků ve škole bude zadáváno učivo prostřednictvím webových stránek školy www.zssatov.cz na stránkách jednotlivých tříd.

V provozu nebude pro žáky školní jídelna ani školní družina.

Pro aktuální informace sledujte, prosím, webové stránky školy a hlášení místního rozhlasu obcí Šatov, Havraníky a Hnanice.

 

Petra Konvalinová Vlašínová- ředitelka školy

 

 

Mimořádné opatření