Možnost návratu žáků 1. stupně do školy

Ministerstvo školství od 25. 5. 2020 umožňuje dobrovolný návrat žáků 1. stupně k prezenčnímu vzdělávání do škol. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které budou tvořeny žáky různých ročníků. V jedné skupině je možná přítomnost maximálně 15 žáků.  Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý den a to jak v dopoledních tak odpoleních hodinách dle zájmu rodičů. Stravování ve školní jídelně bude zabezpečeno.

Závazné přihlášení žáka je nutné provést buď telefonicky na tel. čísle 777 721 674 nebo e-mailem: reditel@zssatov.cz nejlépe do 15. 5. 2020, nejpozději však do 18. 5. 2020.

Źáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. Návrat do školy je pro žáky dobrovolný, po přihlášení je však docházka povinná. Pro docházku je nezbytné vyplnit čestné prohlášení- viz příloha.

Čestné prohlášení

Soubor: