Možnost setkání žáků 2. stupně

Od pondělí 8. 6. 2020 se mohou za určitých podmínek vrátit do škol i žáci 2. stupně. V naší škole proběhnou dvě setkání formou třídnických hodin každého ročníku 2. stupně.

6. třída- 17. 6. a 22. 6. 2020 od 13.00 do 14.00 hod.

7. třída- 19. 6. a 24. 6. 2020 od 13.00 do 14.00 hod.

8. třída- 18. 6. a 23. 6. 2020 od 13.00 do 14.00 hod.

9. třída- 15. 6. a 25. 6. 2020 od 13.00 do 14.00 hod.

Sraz žáků je před vstupem na starou budovu. Žáci při příchodu musí předložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je možné stáhnout pod příspěvkem, nebo je k dispozici v tištěné podobě u vchodu do školy. Bez něj nemůže být žák vpuštěn do školy. Žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole dodržovat hygienická pravidla a v budově školy nosit roušku. S sebou si vezmou tašku na věci, které si ze školy odnesou (TV, VV, přezůvky). Vycházející žáci budou vracet i učebnice, které budou v řádném stavu. Případné bližší informace sdělí třídní učitelé.

Čestné prohlášení