Možnost vyzvednutí věcí žáků 1. stupně

Žáci 1. stupně, popřípadě jejich zákonní zástupci si mohou vyzvednout ve škole osobní věci (sportovní úbor, kufřík, přezůvky a pod.). Věci se budou vyzvedávat po jednotlivých třídách v předem určených dnech a časech. Pokud by Vám určený termín nevyhovoval, spojte se prosím s třídními učiteli a domluvte si termín náhradní.

1. ročník- čtvrtek 11. 6. 2020

2. ročník- úterý 9. 6. 2020

3. ročník- středa 10. 6. 2020

4. ročník- pátek 5. 6. 2020

5. ročník- pondělí 8. 6. 2020

Věci si můžete vyzvednout u vchodu do školy v čase od 8.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 15.00 hod. V případě potřeby zvoňte prosím na pana školníka.