Návrat 2. stupně k prezenčí výuce od pondělí 10. 5. 2021

Od pondělí 10. května se vrátí k prezenční výuce žáci i 2. stupně ZŠ v rotačním režimu. V týdnu od 10. do 15. května se bude prezenčně vzdělávat 6. a 9. třída, 7. a 8. třída bude mít výuku distanční. V týdnu od 17. do 21. května budou ve škole přítomni žáci 7. a 8. třídy,   6. a 9. třída se budou vzdělávat distančně. V případě prezenční výuky se budou žáci vzdělávat podle rozvrhů platných od 1. 9. 2020. Žáci musí mít ve škole nasazenou zdravotnickou roušku, doporučujeme nosit s sebou jednu náhradní. 

Bližší informace k výuce a organizaci výuky sdělí žákům třídní učitelé.

Žáci, kteří budou vzdělávání prezenčně a dochází na obědy, budou mít automaticky na týden, kdy budou ve škole, obědy nahlášené.

Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v budově školy. Bez testování se žák nemůže účastnit prezenční výuky. O neúčasti na testování informují zákonní zástupci vedení školy, případně třídního učitele.