Návrat žáků k prezenční výuce od 12. dubna 2021

Od pondělí 12. dubna se vrátí k prezenční výuce žáci 1. stupně ZŠ v rotačním režimu. V týdnu od 12. do 16. dubna se bude prezenčně vzdělávat 1., 2. a 3. třída, 4. a 5. třída bude mít výuku distanční. V týdnu od 19. do 23. dubna budou ve škole přítomni žáci 4.a 5. třídy, 1., 2. a 3. třída se budou vzdělávat distatnčně. V případě prezenční výuky se budou žáci vzdělávat podle rozvrhů platných od 1. 9. 2020. Žáci musí mít ve škole nasazenou zdravotnickou roušku, doporučujeme nosit s sebou jednu náhradní. Zakázáno je cvičení a zpěv.

Školní družina bude v běžném provozu, včetně ranního oddělení.

Žáci, kteří budou vzdělávání prezenčně a dochází na obědy, budou mít automaticky na týden, kdy budou ve škole, obědy nahlášené.

Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v budově školy. Bez testování se žák nemůže účastnit prezenční výuky. O neúčasti na testování informují zákonní zástupci vedení školy, případně třídního učitele.

U žáků 1. - 3. ročníku je možná u testování asistentce zákonného zástupce. Zákonní zástupci budou vstupovat do budovy školy vchodem z ulice (stará škola) v 7. 40 hod. Zákonní zástupci se smí zdržovat pouze v určených prostorách a po ukončení testování musí neprodleně opustit budovu školy.