Organizace 1. školního týdne

2. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 v 7.40 hod ve školní jídelně. Konec vyučování v 9.25 hod.

Oběd pro přihlášené žáky v 9.30 hod.

3.-4.9. Výuka pro žáky 1. st. končí v 11.25 hod, pro žáky 2. st. ve 12.25 hod.

5.-6.9. Výuka dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování).

Školní družina i školní jídelna po všechny dny v běžném provozu, pro nedružinové dojízdějící žáky zajištěno ve dnech 3.-4.9. dohlídávání.