Organizace školních skupin od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. května se přihlášení žáci vrací zpátky k prezenčnímu vzdělávání do školy.

Žáci budou rozděleni do 2 skupin: 1. skupina- 1. a 2. třída, 2. skupina- 3. a 4. třída.

Začátek výuky: 1. skupina 7.20, 2. skupina 7.30

Žáky vyzvedává před školou pedagog, proto je důležité chodit ve stanovenou dobu začátku výuky.

Odchody: 1. skupina- 12.40, 13.40, 15.00, 2. skupina- 12.30, 13.30

Žáky bude odvádět pedagog před školu, kde si je vyzvedne zákonný zástupce nebo žáci odchází sami.

Dobu odchodu žáka sdělí zákonní zástupci škole prostřednictvím formuláře, který je k dispozici přímo ve škole na úložném místě a na webových stránkách ke stažení. 

Případnou změnu ochodu zapíše zákonný zástupce do žákovské knížky. Nelze odcházet v jiný než stanovený čas školou.

Obědy jsou pro přihlášené žáky zajištěny. Případné odhlašování se řídí běžným režimem školní jídelny.

V pondělí si žáci přinesou s sebou: minimálně dvě roušky na den, 2 sáčky na roušky, Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, formulář s časy odchodů ze školní skupiny, žákovskou knížku, psací potřeby, učebnice a sešity do Matematiky a Českého jazyka, svačinu, pití.

Pro přihlášené žáky je docházka do školy povinná. Žáka ze zdravotních nebo rodinných důvodů omlouvá zákonný zástupce stejně jako v běžném režimu školy.

Organizaci vzdělávání, formulář pro odchody a čestné prohlášení naleznete v přílohách.

Formulář odchody

Organizace vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020

Čestné prohlášení

 

Soubor: