Organizace výuky v týdnu od 25. do 29. ledna

V týdnu od 25. ledna bude i nadále pokračovat současný režim. Prezenčně se budou vzdělávat žáci 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky distančně.

Ve čtvrtek dne 28. ledna se bude vydávat výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku. Letos na žáky a jejich rodiče čeká novinka v podobě dopisu od třídních učitelů, který dostanou současně s vysvědčením. Vysvědčení si ve škole z důvodů protiepidemických opatření vyzvednou pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci jej obdrží dodatečně po návratu do školy.

Hodnocení žáků za 1., pololetí je pro všechny zákonné zástupce zveřejněno v elektronické žákovské knížce v systému Bakaláři.

V pátek dne 29. ledna mají žáci pololetní prázdniny. Neuskuteční se ani distanční výuka.