Organizace vzdělávání od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2020

Na základě usnesení vlády ČR bude v týdnu od 4. 1. do 10. 1. 2021 probíhat distanční výuka pro žáky 3. až 9. ročníků. Pro distanční vzdělávání budou platné rozvrhy hodin z října 2020. Bližší informace sdělí žákům jednotlivých ročníků třídní učitelé.

Pro žáky 1. a 2. ročníku se nic nemění, ti se nadále budou vzdělávat prezenčně. V běžném provozu bude školní družina i školní jídelna. Žáci mají obědy přihlášené.

Žáci, kteří se vzdělávají distanční formou mají nárok na odběr obědů. Odběr je nutné nahlásit přes aplikaci www.strava.cz nebo od pondělí 4. 1. 2021 telefonicky ve školní jídelně na tel.: 517 331 981. Odebírat oběd je možné pouze s sebou a to v čase od 13.00 do 13.30 hod. do vlastních jídlonosičů, které je potřeba přinést podepsané den dopředu.

Pro distanční výuku lze opět zapůjčit notebooky a to po telefonické domluvě na tel. čísle: 777 721 674.