Pěvecká soutěž "Šatovský slavíček" 2020

Pěvecká soutěž "Šatovský slavíček" se uskuteční dne 12. 2. 2020.

I. kategorie: 1. - 3. ročník
II. kategorie: 4. - 6. ročník

Soutěže se účastní 3 vítězové třídních kol z každé třídy.