Přijetí do školní družiny

Ředitelka školy dnes ve správním řízení rozhodla o přijeí všech zájemců o školní družinu pro školní rok 2019/2020.

Školní družina má k dnešnímu dni 39 žáků.