Přijetí žáků do školní družiny

Všichni zájemci o školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou přijati k docházce.

V letošním školním ruce budou v provozu dvě oddělení školní družiny a ranní družina.