Přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2020/2021

Všichni zájemci o školní družinu byli pro školní rok 2020/2021 přijati.

Jednotlivá rozhodnutí o přijetí jsou v písemné podobě uložena v ředitelně školy.