Sběry

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠATOV SE CHOVÁ EKOLOGICKY

A PROSÍM TÍMTO VEŘEJNOST – SPOLUOBČANY O PODPORU

Do školy můžete celoročně přinést:

- SUŠENOU POMERANČOVOU KŮRU /Kg/

- SUŠENOU CITRÓNOVOU KŮRU /Kg/

- STARÝ PAPÍR – NOVINY, ČASOPISY, KARTONY /Kg/

Výtěžek z těchto sběrů je vložen na účet Klubu rodičů ZŠ Šatov

a vrácen zpět dětem ve formě odměn, příspěvků na akce a podobně.

DÁLE ZŠ SBÍRÁ:

- PLASTOVÁ VÍČKA /KUSY/

- HLINÍK /Kg/

Tyto produkty jsou věnovány na dobročinné účely.

- VYBITÉ BATERIE /Kg/

- ELEKTRO ODPAD – drobné spotřebiče /nabíječky, mobily,  mixéry….Kg/

Tento sběr je v rámci projektu Recyklohraní - environmentální výchovy.

Za vaši podporu ve sběru děkují žáci a pedagogové ZŠ Šatov.

D. Doláková 

Pomerančová kůra

Koš