Stravování v případě distanční výuky

Vážení rodiče,

v případě distančního vzdělávání mají všichni žáci ve dnech výuky nárok na dotované obědy. Pokud by taková situace nastala, paní vedoucí stravování všem obědy odhlásí a je nutné se po dobu distančního vzdělávání k odběru obědů přihlásit-telefonicky na č. 517 331 981 nebo prostřednictvím aplikace www.strava.cz. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů dle přílohy ke krizovému plánu školní jídelny, kterou naleznete pod příspěvekem. Cizí strávníci jsou i nadále přihlášeni a obědy se vydávají v  běžném čase.

Režim vydávání obědů v případě distanční výuky