Třídní schůzky

V úterý 14. 1. 2020 od 16.30 hod se konají v jednotlivých třídách schůzky rodičů s třídními učiteli.