Třídní schůzky 10. 11.

Třídní schůzky se konají on-line v MS Teams v úterý 10. 11. od 17.00 hodin.