Učivo pro žáky v době mimořádného opatření

Učivo pro žáky školy na dny, kdy platí mimořádné opatření MZ ČR je zveřejněno na stránkách jednotlivých tříd v záložce učivo.