Úspěch v Olympiádě z českého jazyka

V prosinc proběhla v naší škole Olympiáda z českého jazyka. Ta je určena pro zájemce z osmých a devátých tříd. Na prvních dvou místech se umístily Adéla Šalomounová a Nikola Pavelková. Ty naši školu reprezentovaly ve Znojmě, v okresním kole. Adélka se umístila na krásném 12 místě. 

Gratulujeme