Uzavření škol od středy 14. 10. 2020

Od středy 14. 10. 2020 dojde k uzavření 1. i 2. stupně základních škol. Žáci 1. stupně budou mít zadané učivo na webových stránkách školy v sekci třídy, záložka distanční výuka. Druhý stupeň se bude vzdělávat online prostřednictvím Microsoftteams dle rozvrhů, které budou zveřejněny na webových stránkách školy v jednotlivých třídách, stejně jako učivo z ostatních předmětů. Výuka online je povinná. Pokud se žák nemůže výuky zúčastnit, je potřeba ho omluvit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu třídního učitele popř. ředitelky školy.

Žáci mají ve dnech distanční výuky nárok na odebírání obědů. Obědy je však nutné nahlásit a jsou vydávány do jídlonosičů viz článek níže. Družina nebude po dobu uzavření v provozu. Návrat žáků se předpkládá 2. listopadu 2020.

Třídní schůzky, plánované na 20. 10. 2020, se odkládají na listopad. O termínu budou zákonní zástupci včas informováni.

Potvrzení o uzavření škol lez zaslat na žádost elektronicky (reditel@zssatov.cz) nebo lze vyzvednout osobně po telefonické domluvě (777 721 674).