Vydávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se bude vydávat v úterý dne 30. 6. 2020.

Žáci si mohou vysvědčení vyzvednout 30. 6. 2020 kdykoliv od 7.40 hod. do 9. 40 hod.

Žáci, kteří se budou chtít setkat s třídním učitelem a spolužáky mohou přijít do školy pro vysvědčení v následující čas:

1. stupeň (1.– 5. ročník) 8.00 hod            předávání vysvědčení (8.00 – 8.40)

2. stupeň (6.- 9. ročník) 9.00 hod             předávání vysvědčení (9.00- 9.40)

Bližší informace ke společnému setkání sdělí třídní učitelé.

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena ve škole a žáci si je budou moci převzít v září.