Výlet do Prahy aneb Výuka jinak

V pátek 20. září vyjeli žáci naší školy do Prahy. Pro šesťáky to byl stmelovací výlet, kdy mohli s novou paní učitelkou třídní strávit čas jinak než jen ve škole. Přidali se i žáci sedmé třídy a část osmáků. Linkovým autobusem jsme přijeli do Prahy a metrem se dopravili na počátek naší trasy – u brány Pražského hradu se nás ujala průvodkyně z agentury „Výuka jinak.“ Následovali jsme tedy červenou vlaječku a prošli jsme se hradními nádvořími, navštívili jsem Svatovítský chrám, kostel sv. Jiří, Vladislavský sál a Zlatou uličku. Paní průvodkyně nás seznámila s historickými událostmi, které se udály na těchto místech, připomněla nám historické osobnosti, které zde žily a působily a také nám ukázala, kde se odehrávají setkávání současných politiků, které můžeme sledovat doma v televizi.

Po naučné části následovala samozřejmě i nezbytná „občerstvovací část“ výletu – žáci se rozprchli do McDonaldu a Starbucksu. Po nákupu jídla a suvenýrů jsme už opět společně došli přes Karlův most k metru a odjeli na Florenc, odkud jsme se vraceli autobusem domů.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.