Žáci otestují své znalosti angličtiny v Cambridge English Key for Schools

Budoucnost a uplatnění našich žáků v životě je pro naši školu prioritou. Proto jsme rádi, že můžeme, díky vstřícnsti Základní školy nám. Republiky ve Znojmě, našim žákům devátého ročníku umožnit složit zkoušku Cambridge English Key for Schools (KET for Schools). Zkouška má potvrdit základní znalost angličtiny na úrovni pokročilejších začátečníků a její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce po jazyky (CEFR). Samotná zkouška se uskuteční v měsíci únoru. Zájemce o složení zkoušky bude připravovat paní učitelka Vlková každé pondělí od 13. 40 hod.

Key for Schools testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složí, dostane certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Řada institucí i v ČR požaduje či přihlíží k certifikátu KET (for Schools) v životopise, jako bonus je také vnímán u příjmacích zkoušek na některé střední školy.