Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021-2022, informace pro rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáků,

vzhledem k současné situaci vydal ministr školství opatření, dle kterého proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápisy se uskuteční v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonní zástupci budou podávat přihlášky ke vzdělání nebo žádosti k odkladu školní docházky prostřednictvím dálkových přístupů:

- datovou schránkou (swmvx4m)

- e-mailem s elektronickým podpisem (reditel@zssatov.cz)

- poštou (Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace, Šatov 398, 671 22 Šatov)

- schránky školy (u vchodu do školy ze staré budovy)

Přijetí žádostí bude probíhat od 1. do 30. 4. 2021. (nutné uvést na přihlášce dubnové datum!!!)

Společně s přihláškou ke vzdělávání je potřeba vyplnit i dotazník žáka a zaslat kopii rodného listu dítěte.

Společně s žádostí o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny a odborného či praktického lékaře.

Pro případné dotazy, či domluvení termínu pro osobní vyzvednutí dokumentů volejte tel. č.: 777721674.

Dokumenty k doplnění:

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

Žádost o přijetí ke školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Dokumenty k vytisknutí:

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

Žádost o přijetí k povinné školní docházkce

Žádost o odklad povinné školní docházky