Zápis pro školní rok 2020/2021

Na základě § 165 odst. 2 písm. e) a v souladu s§ 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy rozhodla takto: Žák/ žákyně se přijímá k základnímu vzdělávání na základě zápisu k povinné školní docházce konaného 1. – 30. 4. 2020

Seznam registračních čísel žáků/ žákyň přijatých:         

Registrační číslo

 

Registrační číslo

 

Registrační číslo

 

01

08

14

02

09

15

03

10

16

04

11

17

05

12

18

06

13

19

07

 

23

   

 

 

Seznam registračních čísle žáků/ žákyň s odkladem školní docházky:

Registrační číslo

 

Registrační číslo

 

Registrační číslo

 

21

22

20

24

 

 

 

 

 

 

Zápis pro školní rok 2020/2021